Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén

A kivitelezésre irányuló pályázat benyújtásának időpontja (év, hó):

2016. 09.01.

A projekt befejezésének dátuma:


2023. 06. 30.

A projekt teljes költség:


1.918.084.643 Ft

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén


Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00009
Támogatási összeg: bruttó 1.918.084.643,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt kezdő időpontja: 2016. 09. 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. 06. 30.

A projekt általános célja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása, illetve a 2004. évi LXVII. törvény (VTT törvény) által kitűzött célok megvalósítása, mellyel hozzájárul a KEHOP célrendszerében meghatározott „a klímaváltozás következményeként kialakuló szélsőséges időjárási események káros hatásaira való felkészülés” tematikus célkitűzés teljesítéséhez is. A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az operatív programban meghatározott célokkal összhangban, a beruházással érintett I. rendű árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszint (MÁSZ) + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által az érintett területeken az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése. A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja. A beruházás keretében az alábbi főbb fejlesztési elemek tervezettek:
1. Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 19+227 - 20+681 tkm közötti szakaszon;
2. Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 29+255 - 30+565 tkm között szakaszon;
3. Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 20+500 - 21+259 tkm között szakaszon;
4. Apci vízhozam mérő műtárgy kiépítése;
5. Lőrinci és Herédi zsilipek átépítése;
6. Lőrinci és Hatvan-alsói gátőrtelep felújítása.
7. Apci gátőrház építése.