Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén”

Az alábbiakban weboldalunk akadálymentes verzióját tekintheti meg.


„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén”

Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00009
Projekt támogatásának intenzitása: 100 %
Támogatási összeg: bruttó 1.918.084.643,- Ft

A projekt általános célja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása, illetve a 2004. évi LXVII. törvény (VTT törvény) által kitűzött célok megvalósítása, mellyel hozzájárul a KEHOP célrendszerében meghatározott „a klímaváltozás következményeként kialakuló szélsőséges időjárási események káros hatásaira való felkészülés” tematikus célkitűzés teljesítéséhez is. A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az operatív programban meghatározott célokkal összhangban, a beruházással érintett I. rendű árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszint (MÁSZ) + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által az érintett területeken az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése. A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.


Kedvezményezett(Konzorciumvezető)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Levelezési cím:
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1 225 44-00
www.ovf.hu


Konzorciumi partner

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Levelezési cím:
1088 Budapest, Rákoczi út 41.
Telefon:  +36 1 477 35-10
www.kdvvizig.hu


Kivitelező

KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza-vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Levelezési cím:
5000 Szolnok, Gáz u. 1.
Telefon: + 36 56 425-142
www.kotiviepb.hu


Műszaki ellenőr

ISTER MÉRNÖKIRODA
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Telefon: +36 22 223-353
www.isterkft.hu/


A projekttel kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Levelezési cím:
1088 Budapest, Rákoczi út 41.
Telefon:  +36 1 477 3510
E-mail:  titkarsagkukackdvvizig.hu
www.kdvvizig.hu