Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén

A projektről

Kedvezményezett megnevezése: Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint Konzorciumi Tag

A projekt célja
A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a töltések mértékadó árvízszint (MÁSZ) + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által a Tiszán és mellékfolyóin az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése.

A fejlesztés keretein belül három töltésszakasz előírások szerinti kiépítésére kerül sor az alábbiak szerint:

1. Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 19+227 – 20+681 tkm között (11.04 számú Hatvani gátőrjárás). A tervezett fejlesztés része a töltésszakasz felügyeletét ellátó gátőrtelep felújítása is.

2. Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 29+255 – 30+565 tkm között (11.06 számú Apci gátőrjárás). A 32+751 tkm szelvényben elhelyezkedő Apci elrendelő vízmérce nem rendelkezik a vízhozam méréséhez elengedhetetlenül szükséges állandósított mederszelvénnyel. A projekt keretében egy vízhozammérő műtárgy kerül kivitelezésre, a partok rézsűjének 1:3-as hajlásra rendezésével, valamint a rézsűk és a mederfenék burkolásával, mintegy 20 m hosszban. A távjelzős vízmérce állomás így vízhozam adatokat is szolgáltatni tud, melyek elengedhetetlenül fontosak többek között a hidrodinamikai modelleken alapuló árvízi előrejelző rendszerek működtetéséhez, valamint a vízmérce Q-H görbéjének rendszeres vizsgálatához. A Zagyva bal parti töltésének 29+279 tkm szelvényében lévő ø30 cm-es átmérőjű csappantyús elzárással rendelkező Lőrinci zsilip elbontásra kerül, helyette egy ø80 cm-es átmérőjű, kétoldali kettős elzárással ellátott új műtárgy építése valósul meg. A tervezett fejlesztés része a töltésszakasz felügyeletét ellátó, gazdaságosan nem felújítható gátőrtelep elbontása és új, korszerű őrtelep építése.

3. Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 20+500 – 21+259 tkm között (11.04 számú Hatvani gátőrjárás). A tervezett fejlesztés része a töltésszakasz felügyeletét ellátó gátőrtelep felújítása is. A töltésfejlesztések – a rendelkezésre álló hely függvényében – 4,0 m-es koronaszélességgel és 1:3-as kétoldali rézsűhajlással valósulnak meg, a vízoldali töltéslábnál egy 2,0 m mélységű, 2,0 m talpszélességű, 1:1,5-es rézsűhajlású agyagfog kialakításának előirányzásával, 10 m3/m fajlagos mennyiséggel számolva. A víz- és mentett oldalon egyaránt 10,0 m-es fenntartási sáv kialakítása (rendezése) történik meg, 2x2,5 m3/m fajlagos földmennyiséggel számolva. Elsősorban a Hatvan jobb parti szakaszon helyhiány miatt a műszaki megoldás eltérhet a fentiektől, melynek meghatározása a vállalkozó feladata lesz az engedélyes és kiviteli tervek készítésekor.